Developerské projekty

Pro obchodní partnery poskytujeme služby pro jejich developerskou činnost a zajištění jejich stavebních záměrů. 

Seznamte se s developerskými projekty, na kterých jsme pracovali či pracujeme.

Developerská činnost:

 • vytipování vhodných lokalit pro výstavbu,
 • posouzení investičního záměru z hlediska proveditelnosti a rentability,
 • obstarání nebo zprostředkování nákupu pozemků pro investiční záměr,
 • zajištění služby manažera developerského projektu,
 • zajištění inženýrských činností (podrobněji níže),
 • zajištění demolice a přípravy pozemku pro následnou výstavbu,
 • realizace výběrových řízení na zhotovitele stavby,
 • poradenstí s financováním developerských projektů,
 • řízení klientských změn v průběhu developerského projektu,
 • zajištění právního servisu spojeného s investičním záměrem,
 • zajištění prodeje všech nemovitostí z developerských projektů v rámci vlastní realitní činnosti.

Související inženýrská činnost:

 • inženýrská činnost v předprojektové fázi,
 • realizace výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace a její zajištění,
 • inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí,
 • inženýrská činnost pro získání stavebního povolení,
 • zajištění technického dozoru investora,
 • inženýrská činnost spojená s kolaudací stavby a jejím uvedením do provozu,
 • zajištění smluvních a majetkoprávních vztahů,
 • zápisy a vklady do katastru nemovitostí.